Boekgegevens
Titel: Taaloefeningen voor de lagere school
Auteur: van Agt, Martin P.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, ca. 1880-... *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1161
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200186
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT VAN DEN EERSTEN DRUK.
H Geesteskind^ dal heden het licht ziet, heeft tot
levenstaak, de schooljeugd vati 10 en 11 jaren de eerste
beginselen te leeren kennen van het ontleden.
Ik meen het toegerust te hebben met datgene, wat
voor die taak een hoofdvereischle is: eene methode,
berekend voor den leeftijd der leerlingen, met stipte
onthouding van alle geleerdheidsvertoon.
Waar het onder de letters a, b, enz. die methode
ontvouwt, zal het, hoop ik, op het toelichtend icoord
van den onderivijzer mogen rekenen, waardoor de eerste
begrippen van een belangrijk deel der taalwetenschap —
van zooveel gewicht in deze als in alle wetenschappen —
den leerlingen te beter zullen ingeprent worden.
V Kind verschijnt in de school met niet de minste
aanmatiging; moge het daarom door Vrouw Critiek
niet met den rug buiten de deur gestooten worden.
Vooral dan verzoekt de bezorgde vader welwillend-
heid jegens zijn kind, icanneer Critiek zelve geestes-
kinderen de icereld inzond.
^Ouders, zwak voor eigen kinderen, zijn dikwijls
hard voor anderer kroost," zegt een anonymus en
daarom.....
M. P. t. A.