Boekgegevens
Titel: Taaloefeningen voor de lagere school
Auteur: van Agt, Martin P.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, ca. 1880-... *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1161
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200186
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
43.
Maak de volgende zinnen lijdend:
Ik zwoer het vaderland trouw tot in den dood. De
broeders van "Willem den Zwijger offerden hun leven
voor het vaderland op. Ieder burger moet in den nood
zijn vaderland verdedigen. Nieuwe heeren maken
gewoonlijk nieuwe wetten. Oude ratten vangt men
niet gemakkelijk in den val. Nederlands grond duldt
geene slaverij. Onze voorouders hebben ons land
groot gemaakt. Wij genoten eeuwen lang groote
vrijheid. Vreemden zochten in ons land eene schuil-
plaats. Godsdiensttwisten verdeelden dikwijls het
Nederlandsche volk. De soldaten hebben hunnen
vijand zware verliezen toegebracht.
n. Nu wij al de deelen van een zin hebben leercn
kennen, zullen wij door een paar voorbeelden aan-
toonen, hoe men bij het ontleden van zinnen moet
te werk gaan.
1. Voor eenige dagen heeft een slechte jongen
uit moedwil eenen hond erg mishandeld.
Voor eenige dagen — Bepaling van heeft mishandeld,
eenige — » » dagen,
heeft mishandeld — Gezegde,
een slechte jongen — Onderwerp,
slechte — Bepaling van jongen,
uit moedwil — „ v 'leeft mishandeld,
erg — » n r »
eenen hond — Voorwerp.