Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 3e stukje Dertig driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vert. door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: W. Wenk, W.C. de Vletter, 1865
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200181
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
--1--f-'-i::^-!— 0-M ---M—
i i; j
--m—^— 1 1 —'-#-#- 1 1


het
rei ~ zcD
steê van t' huis te sla - pen? Yoor mij
e ons'geen on-be - ken-de. En 't spreekwoord wordt te
al - toos O-pen blik - ken. En als ik veel mocht
"A:


zt


iJ-

Ui i=s
'ZiZ
r
I


streelt mijn zin, En'theeft veel zoets en uut-tigs in. En
regt ge-eerd: Het oog van vreemden 't bes-te leert. Het
ga-de-slaan. Dan zal 'k verheugd wcêr huiswaartsgaau. Da^
L
i'
i-'t heeft veel zoets en nut - tigs in.
oog van vreem - den 't bes - te leert,
zal 'k ver - heugd weer luüs-waarts gaan.
/ L
En 't
Het
Dan

En 't heeft, En *t heeft veel zoets en nut - tigs in.
Het oog Het oog van vreem-den 't bes-te leert.
Dan zal. Dan zal 'k ver-heugd weer huis-waarls gaau.
.u
-IX
heeft veel
002: van
zal 'k ver - heugd
zoets en
vreem - den
weer
1
nut-tigs in.
't bes - te leert,
huiswaarts iraan.

CS- -c^
En 't heeft veel zoets en nut - tigs in.
Het oog van vreem-dcn 't bes - te leert.
Dan zal 'k ver-hcugd weêr huiswaarts gaan.