Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 3e stukje Dertig driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vert. door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: W. Wenk, W.C. de Vletter, 1865
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200181
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
00

—I-
—-^r


•r
J.


heer-lij-ke en lie - fe - lij -ke aard! Gij heer-lij-ke en
wou-den zoo scliaauwrijk en koel. Gij wou-deu zoo
groet u in 't bloei - en - de dal. Ik groet u in
m
-5"—m
'f-
A-
/
__1.


lie - fe - lij-ke aard!
sehaauwrijk eu koel.
't bloei- en - de dal.

Vroolijk.
f


UEIS-UIST.
n


1. Wie zou niet graag eens rond gaan zien, Hoe *L elders is ge-
2. Voorheen was de aard al slecht be - keud Van 't een i ot 't ande-
3. Ik neem ilaar-oin miju waii-del - staf. En ga mijn pak-je

--j-
-t
IIX
--- __j ■ 1 ■ 1 ^ i—^
-)--1— --1- —m-M-w-
—0--«—1 ^—1——«--1
J)e derde stem moet prédomiiieren.
- <$_
s
- J-.-
—I—{ —^ —É-W--ë—1
—5 0—w~ -1-!-^-- 1-0—f-f 1—f-Ws'-^---1-
k I I i , I I
scha - peil, Eu ei - gen haard een poos ont-vliên, In
reeu-de; Maar sints men 't rei-zeu is ge-wend Bleef
schik-ken, En wan - del ber- gen op en af, Met
L