Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 3e stukje Dertig driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vert. door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: W. Wenk, W.C. de Vletter, 1865
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200181
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
woord 't heel - al be - reid-de; Die zou - nen schiep, 'tge-
geest, te groot voor de aarde, Be - sef zijn oor-sprong
lief - de u bleef om - rin-geu, Hoe-wel zij reeds naar
sclia-pen naar Gods beel-de, Aanschouwt gij Hem, de

1
/ ^ / / 1 ■/
starn-te in krin-gen leid-de; Die ook Zijn licht
en ge - voel zijn waar-de, üp - dat ge uw plicht
'thuis ces Va-ders gin-gen. Schoon 'tbre-kend oog
bron van 's he-meis wcel-de, In - dien ge uw iiart

—#-

/ ✓
in duis-tren nacht u biedt —Ver-geet lïem
ge-trouw de zon - de vliedt — Ver - geet n
zijn laat-sten lichtstraal schiet —Ver-geet hm
Hem maar vol - ko-men biedt — Ver-geet rJil
niet! Ver - geet JJem
niet! Ver - geet
niet! Ver - geet
niet! Ver - geet
m

m