Boekgegevens
Titel: Eerste leesboekje, door een vriend der jeugd.
Auteur: Baarschers, H.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1875
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1121
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200150
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leesboekje, door een vriend der jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Toen ik door den geachten Uitgever uitgenoodigd
werd, dit en de drie volgende leesboekjes te herzien,
kwam het mij al spoedig voor, dat er wat te veel van de
krachten der leerlingen gevorderd was, en te weinig
opklimming in elke reeks van leeslesjes gevonden
werd. Een en ander is gewijzigd; terwijl we verder
gepoogd hebben de opmerkzaamheid der kleinen
gaande te maken, door bijna gelijkluidende uit-
gangen of woordjes onder elkander te plaatsen. We
vertrouwen, dat de vier stukjes, voor drukbezochte
scholen inzonderheid, er te bruikbaarder door ge-
worden zijn , en hopen, dat onze medeonderwijzers
dit ook zullen beamen.
Het zal wel onnoodig zijn te zeggen, dat men
reeds met de leerlingen, die het eerste Leesboekje
gebrniken, beginnen kan met het vragen naar de
beteekenis van woordjes. Van dien aard zijn; ijs,
aap, oom, eeuw, uur, esch, ach, asch, enz.
B.