Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 93 )'
peiis waren A^erbeterd; de baïonnette was bij
alle regementen ingevoerd, en de koning op zijn
geluk en op zijnen roem steunende, voerde eenen
geschiedschrijver met zich, die zijne overwinnin-
gen aan de nakomelingschap moest verkondigen.
12. Vervolg.
Hetgene de val van de republiek nog scheen te
moeten verhaasten , was , dat Louvois , minister van^
Lodewijk, vóór de oorlogsverklaring, vele krijgs-^,
behoeften in Holland had doen koopen. Daarbij
kwam nog de binnenlandsche verdeeldheid van de
ii hevige en de gematigde republikeinen.,- Menscheen
\iit het oog te verliezen, dat de spreuk: eendragt
maakt magt, den eersten grond van de repu-
bliek gelegd had. Joan de Witt was als pensio-
naris aan het hoofd van het bestuur; terwijl
prins Willem van Oranje twee en twintig jaren
oud, door den wil der natie, tot kapitein gene-
raal der landmagt verkoren was. Die prins, die
slechts over vijf en twintig duizend man konde
beschikken , had nooit, noch een gevecht, noch ee-
ne belegering gezien. Maar, begaafd met eenen
werkzamen en doordringenden geest, bezat hij te-
vens eene koelbloedige hardnekkigheid, die hem
geschikt maakte om den tegenspoed het hoofd te
bieden. Ofschoon zwak van ligchaam, verduurde
hij met moed de grootste vermoeijenissen. Hij was
dapper zonder ijdele vertooning 5 en, ondanks
eenige verkeerde maatregelen , die zijne onervaren-
heid hem voor de verdediging van het land had
doen nemen, en waarvan hij spoedig afzag, wan-
hoopte hij niet aan het behoud van het vaderland.