Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 87 )'
Wat zal men van de pyramiden van Egypte zeg-
gen? Sommigen zien dezelve aan als oude klom-
pen steen, in de vroegste tijden opeengestapeld.
Anderen beschouwen ze als de oudste gedenktee-
kens van de kracht der menschen. Anderen we-
der bewonderen ze als oude en eerbiedwaardige
getuigenissen van de magt der koningen. In de
oogen van vele menschen zijn dezelve ondubbelzin-
nige bewijzen van de slavernij van het volk, dat
men tot een' nutteloozen arbeid heeft weten te
dwingen.
6.
Welke onze bewondering voor de oude Grieken
ook zij , wij moeten toch bekennen , dat de slavernij
bij hen algemeen in gebruik WaS", en dat de vrij-
bieid, • die ieder burger bij ons geniet, bij hen
ilechts voor een klein getal menschen bestond.
Bij de Romeinen waren de huisvaders zeer ge-
eerbiedigd en genoten verscheidene voorregten.
De raadsheer , die de meeste kinderen had, had
iet regt om in de vergadering het eerst te spreken.
Die man koopt de meeste boeken, die ieder jaar
litgegeven worden; maar zij, die de meeste boe-
ten bezitten, zijn niet altijd degenén, die er het
jeste gebruik van maken.
In Holland genieten de meeste kinderen een goed
mderwijs. Een goed onderwijzer weet de orde te
landhaven, zelfs in de klassen, waar de meeste
■indereii zijn.
De meeste bcrter, die in Friesland gemaakt wordt,
omt in den handei, en brengt bij,' gevolg het
iieeste geld aan de eigenaréii der weiJ«nden op.
)c meeste menschen, die veel geld korten tijd
vinnen , verteren er het grootste gedaslte van aan