Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 81 )'
Les agresseurs en tout
genre ont tort devant
Di€u et devant les
hommes.
A la guerre V assaillant
a souvent un grand
avantage.
Nous envisageo7is la
vertu comme Vunique
moyen de bonheur.
Si nous considérons la
succession des empi-
res , nous en co7icluons
la vanité des choses de
ce monde.
On considère Socrate
comme le plus sage
des Grecs.
Le règne de I^ozits XIV
se distingue par des
actions éclatantes, et
par des fautes im-
pardonnables.
'm régence de la ville
encourage Vindustrie.
régime des verbes
exige V attention des
disciples.
Les objets du règne mi-
néral sont moins or-
ganisés que ceux du
règne végétal.
M longueur et la largeur
De aanvallers (aanleggcM)
in alle vakken hebben
voor God en voor de
wereld ongelijk.
In den oorlog heeft de
aanvaller dikwijls een
groot voordeel.
Wij beschouwen de deugd
als het eenige middel
tot geluk.
Als wij de opvolging der
rij ken beschouwen, dan
besluiten wij daaruit de
ijdelheid der zaken
dezer wereld.
Men beschouwt Socrates
als de wij SS te onder de
Grieken.
De regering van Lodewijk
de XIY onderscheidt
zich door schitterende
daden en door onver-
geeflijke misslagen.
De regering van de stad
moedigt de nijverheid
aan.
De regering der werk-
woorden vereischt de
aandacht derleerlingen.
De voorwerpen van het
deli'stofFelijk rijk zijn
minder bewerktuigd
dan die van het plan-
teni-ijk.
De lengte en de breedte
6