Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 80 )'
Le jjlns sur confident
de nos secrets , cest
nous-mêmes.
Celui à qui Von codifie
U7ie mission seci'ète
est nn ajffîdé.
Se domier mutuellement
u7i spectacle.
Le point du jour.
Quand le jour fut ve-
nu.
Cet 2tsage se maintien-
dra.
Ce caractère 7nanq7ie
de consistance.
Cela se fait d\me ma-
nière assez joyeuse.
Il ambitionnait cette
possession.
On acquiert Vestime.
Sa bonne conduite lui
attire Vestime des
homiêtes gens.
Ua7mée s'avança au
travers de la plaine.
On a reçu des nouvel-
les dont rien 7ie trans-
pire.
La cargaison est la
charge d'un vaisseau,
La charge d'un fusil
co7isisle en poudre et
€71 plomb.
Wij zijn zelve de zeker
ste vertrouwelingen on
zer geheimen.
Degene , wien men me
eene geheime zending
belast, is een vertrou
weling.
Elkander een schouw
spel aanbieden.
Het aanbreken van dei
dag.
ïoen de dag aangebrc
ken was.
Dat gebruik zal blijve:
voortduren.
Dat karakter heeft geen
zelfstandigheid.
Dat gaat met vrolijkhei
gepaard.
Dat bezit ging hem zee
ter harte.
Men verwerft de achting
Zijn goed gcdragdoethei
de achting der eerlijl
lieden verwerven.
Het leger rukte door <
vlakte voort.
Men heeft berigten on
vangen, waaiwan nie
uitlekt.
De lading is de vracl
van een schip.
De lading van een gewe
bestaat uit kruid <
lood.