Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 79 )'
éppliqueZ'Vous à rCof-
fenser personne,
hi peut offenser quel-
qu'un par des paro-
les ou par des actions.
)ffenser une personne
dans son honneur c'est
V outrager.
ire du malheur d'au-
trui c'est j)lus qu^une
offense: c'est une in-
sulte.
es disputes de mots
deviennent aisément
des disputes pou'r les
choses.
es querelles sont un
Jiéau de la société,
ans les discussions on
doit chercher à dé-
couvi'ir la vérité ^ et
non à faire prévaloir
son opinion perso7i-.
nelle.
tjame doit dominer le
corps.
Jne pe7isée domi7mnt€.
I Qua7id le mép7ns de la
religion régne da7is la
société 5 lotîtes les ca-
lamités le suive7it.
Une maladie 7'égnante,
Leg er u op toe om nie-
mand te beleedigen,.
Men kan iemand door
■woorden of door da-^-
den beleedigen.
Een mensch in zijne eer
beleedigen is hem ho-
nen.
Over het ongeluk van
anderen lagchen isnieer
dan eene beleediging:
het is eene beschim-
ping.
De twisten (redetwisten)
over woorden worden
ligt twisten over dc
zaken.
De twisten zijn een gec-
sel der maatschappij.
In redetwisten moet men
trachten de waaiheid
te ontdekken , en niet
zijne persoonlijke denk-
wijze te doen gelden.
De ziel moet het lig-
chaam beheerschen.
Eene heerschende ge-
dachte.
Wanneer de minachting
Toor de godsdienst
in de maatschappij
heerscht, dan volgen
al de rampen dezelve.
Eene heerschende ziekte.