Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 78 )'
V Allemagne d'occi-
d€7it en orient*
Varmée de Xei'xès ira-
^ versa les Dardanelles
pour pénétrer en Eu-
rope,
\ Condamner quelqu'un à
i trois mois de déten-
tio7u
La ville et les villages
cireonvoisifis.
IXentrer dans un pays,
dans une ville.
Jj'ai^mée prit une bobine
position.
Ce jeune étudiant a bien
défeiidu sa thèse.
Combattre avec animo-
sité*
Les esprits étaient ir-
rités.
L'irritation du peuple
était au comble,
JJintolérance causa sou-
vent des troubles.
L'ivresse accasionne
7nainte fois de gra^ids
7nalheurs,
Pousse?' qu€lqu'u7i ou
quelque chose.
Heurter contre quelque
chose.
Duitschlaiul van hc
westen naar het oo;
ten.
Het leger van Xerxes i
de Dardanellen over
getrokken om in Eu
ropa door te dringen
Iemand tot drie maandei
opsluiting veroordee
len.
De stad en de omliggen
de dorpen.
In een land, in eenc
stad terugkeeren.
Het leger nam eene goe
de stelling.
Die jonge student heefi
zijne stelling goed ver
dedigd.
Met verbittering strij
den.
De gemoederen warei:
verbitterd.
De verbittering des volk;
was ten top gestegen.
De onverdraagzaamheic
veroorzaakte dikwijl
verwarringen.
De dronkenschap geef
menigmaal aanleiding
tot groote ongelukken,
Iemand of iets stooten.
Tegen iets stooten.