Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
(
ExcÀler -un tumulte.
On s'assemble en tu-
multe.
Toute la ville était en
tumulte.
Au milieu des troubles
il est difficile de fai-
re entendre la voix
de la raison.
Une révolution est tou-
jours accompagnée de
troubles.
Une émeute populaire
a souvent des suites
funestes.
La révolte des Pays-
Bas contre Philippe
n^était pas tine sédi-
tion: c'était un acte
de justice.
Les ordres injustes don-
nent souvent lieu à
la rebellion.
Lm sévérité du duc
d'AIbe occasionna un
soulèvement général.
Bientôt l'insurrection
s'établit dans tondes
les provinces.
Les revers de fortune
donnent à Vhomme des
leçons importantes.
Le Danube traverse
)
Eenen oploop verwekken.
Men loo])t onstuimig bij-
een.
De gebeele statl was in
opschudding.
In het midden der ver-
warringen is het moei-
jelijk de stem der re-
de te doen hooren.
Eene omwenteling gaat
altijd met verwarrin-
gen gepaard.
Een volksoploop heeft
dikwijls noodlottige ge-
volgen.
De opstand der Neder-
landen tegen Filips was
geen oproer: het was
eene daad van regt-
vaardigheid.
Onregtvaardige bevelen
geven dikwijls aanlei-
ding tot wederspan-
nigheid.
De gestrengheid van den
hertog van Alba ver-
oorzaakte eenen alge-
raeenen opstand.
Weldra vestigde zich de
geregelde opstand in
al de provinciën.
De omkeeringen van for-
tuin geven den mensch
belangrijke lessen.
De Donau loopt door