Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 )'
faiU encore cire hoyi-
nêle homme,
Co (/ut suffit aux vrais
besoins de la vie 71'est
pas difficile à obte-
nir.
Rien 7iesi plus satis-
faisant que^sls senti-
ment d avoir fait son
devoir.
Ses revenus ne suffisent
pas à des dépenses
si excessives.
Une a7'mée ne traverse
pas u7ie contrée sans
laisser des traces de
son passage.
Marchez sur les traces
des hommes qui se
sont distingués pa?'
leur mérite.
O71 7ie trouve plus au-
cun vestige de Vem-
pire des Assyriens,
Les voitures suivent or-
di7iaireme7it /'orwièz-e.
Les chie7is suive7it le
gibier à la piste.
Les éperons du cavalier
se7'vent à exciter le
cheval.
Les patles du coq sont
armées d'ergots.
moet ook een eerlijk
man wezen.
Wat voldoende is voor
de ware behoeften des
levens , is niet moeije-
lijk te verkrijgen.
Niets is meer voldoende
dan de bewustheid van
zijnen pligt te hebben
gedaan.
Zijne inkomsten zijn niet
toereikend voor zulke
bovenmatige uitgaven.
Een leger ti*ekt niet door
een gewest zonder spo-
ren van deszelfs door-
gang na te laten.
Treed voort op het voet-
spoor van mannen, die
zich door hunne ver-
diensten hebben on-
derscheiden.
Men vindt geen spoor
meer van het rijk der
Assyriërs.
De rijtuigen volgen ge-
woonlijk het spoor.
De honden volgen het
wild op het spoor.
De sporen van den rijder
dienen om het paard
aan te hitsen.
De ])ooten van den haan
zijn met sporen gewa-
pend.