Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 )'
Ne révélez jamais les se-
crets qui vous soni
confiés,
Regarder par lafenêtre,
U homme vain s'imagine
que tout le monde le
regarde,
Entr' amis onn'y regar-
de pas de si prés,
Le$ affaires d'azitrui 7ie
nous regardent pas.
Regarder avec attention^
c'est observer.
On les observait avec
pitié.
Observer la conduite des
jeunes gens.
Ces affaires me concer-
7ient ; mais elles 7ie
vous 7^egarde7it pas.
Pour ce qui vous con-
cer7ie,
La droiture et l'hon-
neur ornent tous les
sentiments qzi'tls ac-
compagnent.
Le sort futur des en-
fants donne aux pa-
rents la phts vive zn-
quiétude,
La vertu suffit au bon-
heur.
Il 7ic sxffit pas de pos-
séder des tale7its , il
Openbaar nooit de ge-
heimen 5 die u toever-
trouwd zijn.
Uit het venster kijken.
De ij dele mensch ver-
beeldt zich, dat ieder-
een hem aanziet.
Onder "wctsnden ziet men
zoo naauw niet.
De zaken van anderen
gaan ons niet aan.
Met aandacht aanzien is
waarnemen (aansta-
ren ).
Men staarde hen met
medelijden aan.
Het gedrag der jonge
lieden gadeslaan.
Deze zaken betreffen mij ;
maar zij gaan n niet
aan.
Wat u aangaat (beti'eft).
De regtschapenheid en
de eer versiei-en al de
gevoelens , die zij ver-
gezellen.
Het toekomstig lot der
kinderen baart den ou-
ders de grootste be-
zorgdheid.
De deugd is genoeg voor
het geluk.
Het is niet genoeg talen-
ten te bezitten j mcu