Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
hie est la marque cer-
taine.
Il existe beaucoup de
preuves de la sphéri-
cité de la terre.
Les classes des plantes
se reconnaissent à des
*caractères particu-
liers.
Il y a plus de bonheur
au coin du feu que
sur le théâtre du
monde.
C'est dans les grandes
calamités que Von voit
le plus de scènes at-
tendrissantes.
JJarrangement des af-
faires termine le dif-
férent. .
On a fait un accom-
modement.
On s'enfuit d'un endroit.
On se sauve dans un
autre.
On se retire en lieu de
sûreté.
Le mal se publie plus
vite que le bien.
On publie les décrets
du gouvcrnemeict.
On ■promulgue les lois.
Les indiscrets aiment à
divulguer tout le mal
quils savent.
kenmerk van een edel
hart.
Er zijn vele bewijzen van
de bolvormigheid der
aarde.
De klassen van planten
onderscheidt men aan
bijzondere kenmerken.
Er is meer geluk in het
hoekje van den haard
dan op het tooneel der
wereld.
liet is in groote rampen ,
dat men de meeste
aandoenlijke tooneelen
ziet.
De beslechting der zaken
maakt een einde aan
het geschil.
Men heeft eene schikking
gemaakt.
Men vlugt van eene plaats.
Men vlugt naar eene an-
dere.
Men wijkt naar eene vei-
lige plaats.
Het kwade wordt eerder
ruchtbaar dan het goede.
Men kondigt de besluiten
van het bestuur af.
Men kondigt de wetten af.
De onbescheidenen maken
gaarn al het kwade , dat
zij weten, ruchtbaar.