Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73 )'
On réJlérMl n ce que Meu dcnkt lia over liet-
l'o7i veut faire pour gene men doen wil ,
s'assurer des moyens om zieli van doelmatige
de succès. middelen te verzeke-
II s'est acquitté de sa
mission avec honneur.
Il a accompli fidèlement
ses promesses.
Il remplit ses devoirs
avec exactitude.
Il fit une proposition
qui fut appuyée par
quelques membres de
Vassemblée ; mais elle
fut rejetée par la ma-
jorité.
L'armée victorieuse trai-
ta les vaincus avec
humanité.
Ce livre contient des re-
cherch es hitéressantes.
Il en fut si frappé qu'il
en mourut.
Ils avisèrent aux moyens
d'écarter le danger.
Il arriva sain et sauf
dans la patrie.
Il voyagea dans l'inté-
rieur du pays.
l'entêtement est un in-
dice do stupidité.
La vertu d'un cœxr no-
reu.
Hij heeft zijne zending
met eer volbragt.
Hij heeft zijne beloften
getrouw vervuld.
Hij neemt zijne pligtenmet
naauwkeurigheid waar.
Hij deed een voorstel,
dat door eenige leden
der vergadering werd
ondersteund, dochdoor
de meerderheid ver-
worpen.
Het overwiuiiend leger
behandelde de over-
wonnenen , met men-
schelijkheid.
Dat boek behelst belang-
rijke navorschingen.
Hij werd er zoo van getrof-
fen, dat hij het bestierf.
Zij waren op middelen
bedacht om het gevaar
te ontwijken.
Hij kwam behouden in
het vaderland aan.
Hij reisde in de binnen-
landen.
Dgkoppigbeid is een blijk
Dc flcup^d is het wekere