Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71 )'
de la Nouvelle- Hol-
lande.
Il a reconnu son erreur
lorsqu'il était trop
lard.
Il re çjrette le temps per-
du.
Appliquez-vous à vous
rendre habile.
Il s^applique à son ou-
vrage.
On peut appliquer ce
mot à bien des gens.
Uaimant attire le fer.
La probité nous attire
Vestime des hommes.
Le vice nous attire des
maux irrémédiables.
La Jlatterie nous attire
par Vamour propre.
Attirer quelqu'un dans
son parti.
Le sentiment religieux
fécondé par le mal-
heur acquiert une
nouvelle force.
Je vous ferai part de
tous les détails de
cette affaire.
L ' installa tio n desFra v es
Nieuw - Holland ge-
daan.
Hij heeft zijne dwaling
bemerkt toen liet te
laat was.
Hij beti-eurt den verlo-
ren tijd,
Bevlijtig u om u be-
kwaam te maken.
Hij legt zich op zijnen
arbeid toe.
Men kan dat woord op
vele menschen toepas-
sen.
De zeilsteen trekt het
ijzer aan.
De eerlijkheid doet ons
de achting der men-
schen verwerven.
De ondeugd haalt ons
onherstelbare kwalen
op den hals.
De vleijerij lokt ons aan ,
door de eigenliefde.
Iemand in zijne partij
lokken, overhalen.
Het godsdienstig gevoel,
door het ongeluk le-
vendiger geworden,
verkrijgt eene nieuwe
kracht.
Ik zal u van al di'
bijzonderheden dezer
zaak ondei'rigten.
De vestiging der Franken