Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 69 )'
Ou accélère le travail
en augmentant le nom-
bre des ouvriers. ~
Les désastres que cau-
sent les passions sont
plus affreux que ceux
que causent les incen-
dies.
On nomme souvent mal-
heur ce qui est un
utile avertissement.
Le choiera fut une ca-
lamité qui affligea
VEurope durant quel-
ques mois.
L'intempérance est un
fléau qui frappe sans
interruption.
Le calme en mer peut
mettre les marins daiis
la plus grande dé-
tresse.
Dura7it la dernière tem-
pête on e7itendit de
tous côtés le cano7i
de détresse.
Lorsque la tempête fut
apaisée on signala
plusieurs sinistres.
Pour se consoler de ce
que Von souffre, on
n'a qua songei' à ce
<fae Von ne souffrejms.
Men verhaast den arbeid
door liet getal werk-
lieden te vermeerderen.
De onheilen , die de harts-
togten veroorzaken zijn
vervaarlijker dan die ,
welke door eenen brand
veroorzaakt worden.
Men noemt dikwijls on-
geluk, wat eene nutti-
ge waarschuwing is.
De cholera was eene ramji,
die Europa gedurende
eenige maanden teis-
terde.
De onmatigheid is een
geesel, die zonder tus~
schenpoozen slaat.
De stilte op zee kan de
zeelieden in de grootste
benaauwdheid bren-
gen.
Gedurende den laatsten
storm heeft men van
alle kanten noodscho-
ten gehoord.
ïoen de storm bedaard
was, heeft men het sein
van verscheidene on-
heilen gegeven.
Om zich te troosten over
hetgene men lijdt, heeft
men slechts te denken
aan hetgene men niet
lijdt.