Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 67 )'
Accéder à une conven-
tion.
Les nouvelles qu'on a
répandues ne se con-
firment pas.
Confirmer quelqu'un
dans son opinion.
L'ignorance <^rme: la
science doute et exa-
mine.
Les hommes les plus in-
struits affirment qu^ ils
ignorent beaucoup de
choses.
On affermit une chose
en la rendant inébran-
lable.
Les ignorants pronon-
cent sur tout et s'af-
fermissent dans leur
stupidité.
L'amour du peuple con-
solide le trône.
Les bienfaits récipro-
ques cimentent V ami-
tié.
Le gouvernement ratifie
un traité en y don-
nant son approbation.
Le souverain sanction-
ne un décret en y
donnant force de loi.
Je
ne SUIS pas presse.
Een overeenkomst be-
krachtigen.
De berigten, die men vet-
spreid heeft bevestigen
zich niet.
Iemand in zijne denkwij-
ze sterken.
De onkunde bevestigt: de
wetenschap twijfelt en
onderzoekt.
De geleerdste mannen
verklaren stellig dat zij
van vele zaken onkun-
dig zijn. _
Men bevestigt eene zaak
door dezelve onwan-
kelbaar te maken.
De onkundigen doen over
alles uitspraak en ver-
sterken zich in hunne
domheid.
De liefde des volks beves-
tigt (staaft) den troon.
Wederkeerige weldaden
versterken de vriend-
schap.
liet bestuur bekrachtigt
een traktaat door er
zijne goedkeuring aan
te hechten.
De souverein bekrachtigt
een besluit door crde
kracht van wet aan te
geven.
Ik heb geen haast.