Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 66 )'
Le ho7iheur de la vie
consiste dans le repos
de Varne,
Le bonheur ne saurait
subsister sanslavertu,
La poptdation d'une
grande ville se com-
pose de toutes sortes
de person7/,es.
Les fréquents change-
ments ne so?itpas tou-
jours des améliora-
iic7is.
De nombreux change-
ments o7it embelli cet-
te ville»
La Providence pou7^voit
aux besoins de toutes
les créatures,
La ho7ine conduite dans
la jeunesse nous pré-
munit contre les cha-
grins de la vieillesse,
L'enfa7ice 7iep7^évoitpas
Vavenir : le présent
seul l'intéresse.
Des tours garnies
d'hommes armés.
Cette boutique est bien
four7iie de toutes solf-
ies de ma7^chandises.
Accéde7^ à une propo-
sition.
liet geluk des levens be-
staat in de rust der
ziel.
Het geluk kan niet bestaan
zonder de deugd.
De bevolking eener groo-
te stad bestaat uit al-
lerlei soorten van men-
schen.
De menigvuldige veran-
deringen zijn niet al-
tijd verbeteringen.
Talrijke veranderingen
.hebben deze stad ver-
fraaid.
De Voorzienigheid voor-
ziet in de behoeften
van alle schepselen.
Het goede gedrag in de
jeugd voorziet ons te-
gen de verdrietelijkhe-
den des ouderdoms.
De kindschheid voorziet
de toekomst niet: zij
^It slechts belang in
het tegenwoordige.
Torens met gewapende
mannen voorzien , be-
zet.
Deze winkel is van al-
lerlei koopwaren wel
voorzien.
Tot een voorstel toetre-
den.
)