Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
Continuel- de travailler.
La. Hollande est bornée,
à V ouest par la mer
du Nord.
Il est difficile de don-
ner une définition du
temps.
Votre conduite dans vo-
tre jeunesse détermi-
nera votre sort futw.
L'homme n'est pas des-
tiné à végéter sur la
terre.
Le jour marqué pour la
vengeance.
Les stipulations d'un
traité de paix.
Les honneurs sont in-
stitués pour recom-
penser le mérite, et
non pourjiatter la va-
nité.
Le vice pèse sur celui
qui s'y livre.
Le châtiment plane au-
dessus de sa tête.
Conspirer contre la sû-
reté de l'état.
Tramer la perte de ses
ennemis.
Tout ce qui existe ici-
bas est hxijet aux vi-
cissitudes.
( 65 )
Blijven werken.
Holland is bepaald ten
westen door de Noord-
zee.
Het is moeijelijk eene be-
paling van den tijd te
geven.
Uw gedrag in uwe jeugd
zal uw toekomstig lot
bepalen.
De mensch is niet be-
stemd om op de aarde
een plantenleven te
leiden.
De dag voor de wraak
bestemd.
De bepalingen van een
vredesverdrag.
De eerbewijzingen zijn
ingesteld om de ver-
dienste te beloonen en
niet om de ijdelheid
te vleijen.
De ondeugd drukt op
hem, die er zich aan
overgeeft.
De straf zweeft boven
zijn hoofd.
Tegen de veiligheid van
den staat zamenspannen.
Zamenspannen om zijne
vijanden te verdelgen.
Alles, wat hier beneden
bestaat is aan wisselval-
ligheden onderworpen.
5