Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 62 )'
Arracher y tirer des lar- Tranen afpersen.
mes.
Amasser une somme Eene som gelds bijeen-
d'argent, brengen.
Repasser en Angleter- Zich weder naar Enge-
re. land begeven.
Susciter des difficultés, Moeijelijkheden berokke-
nen.
Se rendre une chose Zich iets eigen maken.
familière.
Se familiariser avec Zich aan iets gewennen.
quelque chose.
Se retirer devant Ven- Voor den vijand wijken.
ne mi.
Reprendre V habit mi- Het militaire kleed we-
litaire, der aantrekken.
Le vaisseau est coulé Het schip is gezonken.
à fond.
Susciter des ennemis, Vijanden verwekken.
Exciter une rebellion. Een oproer verwekken.
Je n'en ai pas entendu Ik heb er niets van ge-
parler, ^ hooi^d.
Dispenser quelqu^un du Iemand van de dienst
service, vrijstellen. '
Etudier avec tiédeur. Met koelheid studeren.
Recueillir la moisson. De oogst inzamelen.
Recueillir une succes- Eene erfenis aanvaarden.
sion.
Recueillir les débris de De overblijfselen van zijn
sa fortune, vermogen bijeenverza-
melen.
Fréquenter quelqu'un. Met iemand vevkeeren.
Notre doute s'est ckan- Onze twijfel is in zeker-
gé en certitude, heid verkeerd.
La colère d'un insensé De gramschap van eenen