Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 61 )'
Escalader un mur.
Prendre par escalade.
Il était moins surveil-
lé.
Il est revêtu de pouvoirs.
Il partit, résolu de tout
hasarder.
Le vaisseau s'ensévelit,
ou fut enséveli dans
la mer.
Appuyé de l'assentiment
de ses chefs.
Tomber évanoui.
Resse?'ré eritre des limi-
tes.
Obtenir justice.
Cet acte de cruauté et
plusieurs autres.
Quelques autres articles.
Do7mer le signal.
Livrer une ville au
pillage.
Rendre justice à quel-
qu'un.
Céder à une invitation.
Opérer une révolution.
Porter ses plaintes.
Faire justice de quel-
qu'iin.
Pousser la méchanceté
à ce point.
Eene muur beklimmen
(met ladders).
Met beklimming innemen.
Hij werd minder streng
bewaakt.
Hij is met magt bekleed.
Hij vertrok met liet besluit
om alles te wagen.
Het schip werd in de zee
bedolven.
Gerugsteund door de
goedkeuring zijner op-
perhoofden.
In onmagt vallen.
Tusschen grenzen be-
perkt.
Regt verkrijgen.
Deze en meer andere da-
den vali wreedheid.
Eenige artikels meer.
Het teeken geven.
Eene stad aan de plun-
dering overgeven.
Iemand regt doen weder-
varen.
Aan eene uitnoodiging
gehoor geven.
Eene omwenteling te weeg
brengen.
Zijn beklag maken.
Het regt over iemand
uitoefenen.
De boosheid zoo ver bren-
gen.