Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )'
Une pièce de terre.
Trois florins la pièce.
La cathédrale de Milan
est un beau morceau
d'architecture gothi-
que.
Des ennemis irréconci-
liables.
Une haine implacable.
Une pointe de récif.
Des nouvelles controu-
vées.
Dans les temps anté-
rieurs.
Un secours d'argent,
un subside.
La validité d'un con-
trat.
Un vaisseau mal gréé.
Saisir quelqu'un.
Saisir l'occasion favo-
rable.
Saisir le sens dune ex-
pression.
Le froid le saisit.
Donner assaut.
Relatif au dépôt des
biens.
Bâtir une maison.
Construire un vaisseau.
Battre une muraille à
coups de bélier.
Abattre une tour.
N'être pas assez fort
contre son ennemi.
Een stuk lands.
Drie gulden het stuk.
De hoofdkerk van Milaan
is een mooi stuk van
gothische bouwkunst.
Onverzoenlijke vijanden.
Eene onverzoenlijke haat.
Het spits van eene rif.
Verzonnene berigten.
In vroegere tijden.
Een onderstand aan geld.
De deugdelijkheid van
een verdrag.
Een slecht getakeld schip.
Iemand grijpen, vatten.
De gunstige gelegenheid
waarnemen.
Den zin eener uitdruk-
king vatten.
De koude beving hem.
Storm loopen.
Betrekkelijk het neerleg-
gen der goederen.
Een huis bouwen.
Een schip bouwen.
Eenen muur met den
stormram beuken.
Eenen toren neêrbeuken.
Niet bestand zijn tegen
zijnen vijand.