Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 58 )'
La rupture d'un pont.
La rupture de la trêve.
La rupture d'une alli-
ance.
La rupture d'une di-
gue.
La fracture d'une jam-
he.
Une fraction est une
partie de l'unité.
Vol avec effraction.
Il souffre d'une hernie,
d'une descente.
Un coup de vent.
Une maison de force.
Le fort de la guerre.
Au fort de l'hiver.
La rive opposée.
Indulgence plénière.
La rémission des péchés.
L'allure du cheval.
La démarche de l'hom-
me.
L'allée d'une maison.
L'affaire est en train.
Une pièce de bœuf.
Un morceau de bœuf.
Une pièce de drap.
Une pièce de musique.
Une pièce de monnaie.
Het afbreken van eene
brug.
De breuk van het bestand.
De breuk van een ver-
bond.
De dooi'braak van eenen
•dijk.
De breuk van een been.
Eene breuk is een ge-
deelte der eenheid.
Diefstal' met huisbraak.
Hij lijdt aan eene breuk.
Eene windvlaag.
Een tuchthuis.
Het hevige van den oor-
log,
In 't hartje van den win-
ter.
De tegenoverliggende kust.
Volle aflaat.
De vergeving der zonden.
De gang van het paard.
De gang van den mensch.
De gang van een huis.
De zaak is aan den gang.
Een stukrundvleesch, (op
zich zelf een geheel uit-
makende).
Een stukje rundvleesch.
Een stuk laken.
Een muzijkstuk.
Een muntstuk.