Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( " )
Z7m penchant vicieux.
Les pitons verdoyants.
Un habit de moine.
Une province littorale.
Le feu grégeois.
Le tribunal suprême.
Après de mures déli-
bérations.
Les dépouilles des tem-
ples.
Une vérité incontesta-
ble.
Le reste de la popula-
tion.
Des terrains fertiles.
Un octogénaire.
Plus que sexagénaire.
Une émeute populaire.
Une frêle embarcation.
Une action généreuse.
Un acte de charité.
Les Actes des Apôtres.
Les actes du gouverne-
ment.
L^action de la lumière
sur la couleur des
végétaux.
Les faits mémorables.
Prendre sur le fait.
Les actes d^une pièce
de théâtre.
Eene verkeerde neiging.
De groene bergtoppen.
Een mönniksgewaad.
Eene provincie, die langs
de kust ligt.
Het grieksch vuur.
Het hooge geregtshof.
Na rijp beraad.
De roof der tempels.
Eene onbetwistbare waar-
heid.
De overige bevolking.
Vruchtbare landerijen.
Een tachtigjarig man.
Meer dan zestig jaren
oud.
Een volks oploop.
Een broos vaartuig.
Eene edelmoedige daad.
Een werk van christelij-
ke liefde.
De Handelingen der A-
postelen.
De handelingen van het
bestuur.
De werking van het licht
op de kleur der plan-
ten.
De gedenkwaardige daden.
Op de daad betrappen.
De bedrijven van een too-
neelstuk.