Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 )'
L'esprit de contradic-
tion.
En un mot.
Selon son pouvoir.
Sans distinction.
Un armement formida-
ble.
Le droit naturel.
Une suspension d^armes.
Un triste cortège.
Le progrès des lumiè-
res.
Une position critique.
Une affaire épineuse.
Une situation avanta-
geuse.
Les faibles restes.
Un simple soldat.
Une race, une famille
illustre.
Des personnes d'une
condition distinguée.
Les principaux de l'é-
tat.
Tous les notables de la
ville.
Une députation des états
de la province.
Des forces imposantes.
Transporté de joie.
Les naturels de Vile.
De geest van tegens2)ie
ken.
Met een woord.
Naar zijn vermogen.
Zonder onderscheid.
Eene geduchte wapening
Het natuun-egt.
Een stilstand van wapenen
Een treurige stoet.
De voortgang der ver
lichting
Een netelige, gevaarlijke
toestand.
Eene netelige, moeijelij
ke zaak.
Eene voordeelige stel
ling. _
De geringe overblijfsels
Een gemeen soldaat.
Een doorluchtig geslacht
Menschen van een' aan
zienlijken stand.
De voornaamsten van dei
staat.
Al de aanzienlijken vai
de stad.
Eene bezending van d(
provinciale staten.
Ontzagwekkende strijd
krachten.
Door vreugde vervoerd
De inboorlingen van he
eiland.