Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 53 )'
9, Il arrive très fréquemment qu'on est obligé
)Our rendre ime pensée de cheixher une autre
ournure. En voici quelques exemples.
lette affairemHntéresse, Ik stel belang in die zaak.
)ites-lui d'entrer. Laat hem binnen komen.
)e quoi s'agit-il? Wat is er gaande?
\e refugier. Eene schuilplaats zoeken.
^irer un coup de pis to- Een pistool lossen.
let.
Utirer l'attention de Iemand opmerkzaam ma-
quelqu'un, ken.
l me tarde de Ie re- Ik ben zeer verlangend
voir. hem weder te zien.
)n ne tardera pas à Het zal niet lang duren
en voir les conséquen- of men zal er de ge-
ces. volgen van zien.
Is ne tarderont pas à Het zal niet lang duren
s^en repentir. of zij zullen er berouw
over hebben.
l n^a d'espérance que Hij heeft geene andere
da7ts l'assistance de hoop dan in de hulp
ses amis. zijner vrienden,
'e ne f ut que carnage Het bloedbad hield den
toute la journée. ganschen dag niet op.
.épose%-vous sur moi. Laat het op mij aankomen.
l ne cesse de se plain- Hij klaagt steeds over de
dre de la fortune. fortuin.
)n ne tarda pas à dé- Het duurde niet lang of
couvrir la vérité. men ontdekte de waar-
heid.
.epousse par la forcer Geweld met geweld kee-
la force. ren.
Ie fût-ce que pour un Al was het slechts voor
moment. een ooï^enblik.