Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
TTTT
JHgnor^ si personne
pourra vaincre ces
difficultés.
Jamais homme fit-il tant
de fausses démar-
ches ?
Croyez-vous que per-
sonne puisse décou-
vrir V essence de la
matière ?
Croye%-vous que rien
puisse le dissuader
de cette opinion?
Croy e%-vous qu'auc un
homme parvienne à
ce degré de perfec-
tion ?
Il est défendu de tou-
cher à rien.
Ils étaient dans Vim-
possibilité de rien
entreprendre*
Il est incapable d^offen-
ser personne.
Pourrait-on supposer
qu'aucun peuple ait
jamais été heureux
sans professer une
religion F
A-t-on jamais vu per-
sonne se repentir d'u-
ne action généreuse?
Fit-on jamais l'ien de
plus beau ?
Ik weet niet of iemand
deze zwarigheden zal
kunnen te bovenkomen.
Heeft ooit een mensch
zoo veel verkeerde slap-
pen gedaan?
Gelooft gij dat iemand
het wezen van de stof
zal kunnen ontdekken ?
Gelooft gij dat iets hem
van die denkwijze zal
kunnen afbrengen ?
Gelooft gij dat eenig
mensch tot dien trap
van volmaaktheid zal
geraken ?
Het is verboden iets aan
te raken.
Zij waren in de onmo-
gelijkheid iets te on-
dernemen.
Hij is niet in staat ie-
mand te beleedigen.
Zou men kunnen onder-
stellen dat eenig volk
ooit gelukkig geweest
is, zonder eene gods-
dienst te belijden ?
Heeft men ooit iemand
berouw zien hebben
over eene edelmoedige
daad?
Zag men ooit iets schoo-
ner ?