Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 )'
l passQ pour honnête Hij gaat voor een' cer-
homme, lijk man door.
^asser sous une domi- Onder eene vreemde hcer-
nation étrangèi^e. schappij overgaan.
Tl se passe quelque chose Daar gebeurt iets vreemds.
d^ étrange,
asser quelque chose à Iemand iets toereiken.
quelqu'un.
Quelquefois on exprime en hollandais l'idée gé-
nérique que Ton spécifie en français.
Porter une lettre à la Eenen brief naar den post
poste, brengen.
Conduire un enfant à Een kind naar de school
V école, brengen.
Mener un cheval à la Een paard naar de weide
prairie, brengen.
Traduire devant un tri- Voor eene regtbank bren-
bunal, gen.
Faire manœuvrer un Een schip in beweging
vaisseau, brengen.
Réduire à Vextrémité. Tot het uiterste bz-engen.
Réduire à la dernière In de grootste ai-moede
misère, brengen.
Organiser une armée, Een leger in geregelde
orde brengen.
Pousser tazidace à ce De stoutheid zoo ver
point. brengen.
Induire en erreur. In dwaling brengen.
Opérer une révolution. Eene omwenteling teweeg
brengen, bewerken.
Déto7irner quelqu^nn de Iemand van zijnen pligt
son devoir. afbrengen.