Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )'
Fmre la loi à quelqu^u7u Iemand de wet voorselirij
ven.
Faire fvule pour la Naar Zwitserland op weg
Suisse, zijn.
Faire prisonnier. Gevangen nemen.
Faire provisio7i. Voorraad innemen, oj)
doen.
Faire une vigoureuse Een' kraehtigen weder
résistance, ' stand bieden.
Faire cours pour se di- Koers houden naar.
riger vej^s.
Les dépenses excessi- De bovenmatige uitgaver
ves des gouvernements van het bestuur bren
I font des plaies pro- gen den staat diep<
fondes à l'état, wonden toe.
Faire valoir des pré- Vorderingen doen gel-
tentions, den.
Faire hréche, Bi^s schieten,
i Faire figure, Verijooning maken.
Faire beaucoi^p de be- Veel werk afdoen.
sogne, '
Faire mouvoir. Doen bewegen , in bewe-
ging brengen.
Faire entendre, Te^kennen geven.
Faire passer une armée. Een leger doen trekken,
Combien faites-vous ce Hoeveel eischt gij voo]
drap ? dat laken ?
Ce navire fait eau. Dat schip is lek.
IIcommence àfairejom\ Het begint dag te worden.
II ne fait pas asse% clair Het is niet licht genoeg
pour écrire. om te schrijven.
Ilfaituntempspluvieux, Het is regenachtig weer
Faire des efforts. Pogingen aanwenden.
Vhomme se fait à tgut. De mensch gewent ziel
V aan alles.
A