Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 )'
Mettez tout €7i œuvre
pou7- assui'ei' le suc-
cès de votre entre-
prise,
Vos amis mettront la
main à l'œuvre.
J'espère qu'ils mettront
vos affaires sur un
bon pied.
Ces vaisseaux mettront
à la voile dans le cou-
rant de la semaine
prochahie.
^ Mettre pied à terre.
Mettre pavillon bas.
Mettre l'épée à la main.
Mettre la main à la
plume.
Mettre bas les armes.
Mettre à la torture.
Mettre la tête à prix.
Mettre en état.
Mettre en doute.
Metier en vente.
Mettre -en sui^eté.
Mettre en lambeatix.
Mettre à la raison.
Se mettre à écrire.
Se mettre en peine.
Se mettre au-dessus de
la crainte.
Stel alles in 't werk om
het welgelukken uwer
onderneming te ver-
zekeren.
Uwe vrienden zullen de
^ handen aan het werk
slaan.
Ik hoop dat zij uwe za-
ken op eenen goeden
voet zullen brengen.
Deze schepen zullen in
den loop der aanstaan-
de week onder zei.'
gaan.
Voet aan wal zetten (^var
scheepsvolk) — afstij
gen (van ruiters).
De vlag strijken.
Den degen trekken.
De pen opvatten.
De wapenen neerleggen
Op de pijnbank brengen
Vogelvrij verklaren.
In staat stellen.
In twijfel trekken,
ïekoopaanbieden, veilen
In veiligheidstellen, bren
gen.
Aan flarden scheuren,
ïot rede brengen.
Beginnen te schrijven.
Zich bekommeren.
Zich boven de vree
verheiren.