Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 )'
Pa7^lager se dît aussi
Parlagei^ Vopinioii de
quelqiiun.
Partager les péî^ils.
Remarquez encore les
Participer à une en-
i7'ep7'ise.
Chaque hornrn.e a sa part
des biens et des maux
auxquels la nature hu-
7nai7ie est assujettie.
pour p7'endre part.
Tan iemands gevoele
zijn.
In de gevaren deelen.
expressions suivantes.
In eene onderneming det
nemen.
Ieder mensch heeft zij:
aandeel in het goed
en het kwade , waaraa]
de menschelijke natuu
onderworpen is.
Als al de goederen in gc
lijke aandeden onde
de menschen verdeeL
waren , dan zouden d
nijverheid en de luihei«
de gelijkheid spoedi
vei'nietigd hehhen.
FALLOIR, DEVOIR.
Falloir marque une chose de convenance, oi
bien de nécessité physique ; devoir désigne um
nécessité morale.
Il faut que je7^este chez Ik moet te huis Lieven
moi, car j^attends du want ik verwachT; mer
monde, sehen.
Il faut q7i\l ga7^de la Hij moet in zijne käme
chambre^ car il s^est blijven, want hij heei
fait une e7itorse au zijn' voet verstuikt.
pied,
To7it homme doit por- Ieder mensch moet d
ter la honte de ses schande zijner ondeuj
vices, den dragen.
Si to7is les biens étaient
partagés e7i portions
égales e^itre les hom-
mes , Vindustrie et la
pai^esse auraient bien-
tôt détruit Végalité.