Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
haque art, chaque mé-
tier a ses termespar-
ticuliers,
a perdu la parole.
es paroles de Socrate.
% parole divine est
contenue dans la bible,
out le monde connait le
mot de Thémistocle :
frappe, mais écoute.
( 21 )'
Ieder kurist, ieder am-
bacht heeft zijne bij-
zondere woorden.
Hij heeft de spraak ver-
loren.
De gezegden van Socrates.
Gods woord is in den
bijbel vervat.
Een ieder kent het woord
vanThemistocles; slaaty
maar luister.
LIEU , ENDROIT , PLACE , PASSAGE.
La place est l'espace qu'occupe ou que doit
li ;cuper convenablement un objet; le lieu est* un
pace déterminé ; Vendroit donne l'idée d'jxne
lose qui est en un lieu, ou bien de la partie d'un
:u ; le passage est un petit fragment d'un auteur.
5 village de Zeyst est Het dorp Zeijst is eene
un trés joli endroit : zeer lieve plaats : het
il est situé dans un ligt in een bekoorlijk
lieti charmant. oord.
tient la première pla- Het houdt de eerste plaats
ce pa?*mi les villages onder de ddrpen der
de la province. " . provincie.
oici un passage de Zie hier eene plaats (ee-
Boileau. ne zinsnede) uit Boi-
leau.
î votis indiquerai Ven- Ik zal u de plaats aan-
droit oil il se Irotive. wijzen, waar zij zich
bevindt.
ai lieu de présumer Ik heb grond om te ver-
que ce passage a été moeden dat die plaats
altéré, vervalscht is.