Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 )
;es sorles de choses Zulk soort van zaken zijn
sont indifferentes. «»verschillig.
^ette Sorte de ge'ris «eJKe sobrt van menschen
denken niet aan de
toekomst.
Hij zou niet op die wijze
gehandeld hebben, als
hij de gevolgen had
voorzien.
De meeste menschen ge-
looven niet dat hunne
meerdere van eene an-
dere soort zijn dan zij ;
maar zij gelooven dat
zij van eene andere
soort zijn dan hunne
mindere.
pensent pas à l'ave-
nir.
I n^aurait pas agi de
telle sorte s'il eût pré-
vu les conséquenses.
-a plupart des hommes
ne croient pas leurs
supérieurs d'une au-
tre espèce qu'eux;
mais ils se croient
d'une autre espèce
que leurs inférieurs.
Genre comprend les espèces ; cependant on
onfond souvent ces deux mots.
7n genre de vie. Eene manier van leven.
Jn genre d'étude. Een vak van studie.
Ze peintre travaille dans Die schilder werkt in een
un beau genre. schoon vak.
Le genre humain (het menschdom) signifie tous
es hommes dans un sens absolu ; l'espèce humai-
e (het menschelijk geslacht) signifie tous les hom-
nes relativement aux autres créatures.
établissement du chris- De vestiginj; des chris-
tianisme est l'époque
de la civilisation du
genre humain.
\Jespèce hur,iaine s'est
répandue dans tous
les climats.
tendoms is het tijd-
stip der beschaving
van het menschdom.
Het menschenras heeft
zich in alle luchtstre-
ken verspreid.
2