Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Intusschen werd het keizerrijk tusschen zeer
laauwe grenzen beperkt. De Venetianeu kregen
lorea, Candia, de eilanden in den Archipel en
enige streken bij de Dardanellen. Meu vormde
en koningrijk van Thessalonica , ten voordeele vau
en marquis van Montferrat, en eenige andere
oofden kregen vorstendommen, die als leengoc-
eren van het keizerrijk aangezien werden.
20. Vervolg.
Van een' anderen kant, hield Lascaris zich in
Lleiu Azië staande , en vestigde den zetel van liet
ostersclie rijk te Nicea. Deze Lascaris, van een
oorluchtig geslaclit uit Konstantinopel, was door
e Grieken als keizer uitgeroepen, en toonde zich
ie eer in alle opzigten waardig, daar hij dc ge-
inge overblijfsels van het keizerrijk nog aanzien
n luister wist te geven. Een ander persoon van
anzien maakte zich meester van eenige oostelijke
ewesten van Klein Azië, en nam den titel vau
teizer van Trebizonde aan.
Murzuphlos, OJ) de vlugt zijnde , zoalit zich bij
len keizer Alexis te voegen, ten einde zich ge-
Tieenschappelijk met hem tegen den voortgang van
ioudewijn te verzetten. Alexis , wiens dochter hij
gehuwd had , ontving hem in schijn met vriend-
schap ; maar zich van zijnen persoon ver/ekci'd
lebbende , liet hij hem de beide oogen uitsteken
en verbande hem uit zijne tegenwoordigheid. ]Sa-
derhand , in de handen der kruisvaarders gevallen
zynde, werd hij naar Konstantinopel gevoerd ,
waar men hem veroordeelde om van boven eene
kolom neergeworpen te worden.
Ilct oostersehe rijk , in 395 , bij deu dood van