Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 16 )'
Les gens de Véquipa- Ilet scheepsvolk.
ge , ou simplement,
C équipage.
Ces hommhs ne sup- Die manschappen zullei
porteront pas ces fa- die vermoeijenissen nie
ligues. uitstaan.
On sous-entend quelquefois le mot homme.
Mille combattants. Duizend strijdbare man
nen,
espèce , sorte.
Espèce (soort) est la division d'un genre (ge
slacht), les espèces se distinguent pai' des carac
tères particuliers.
Le chien forme un yen- De hond maakt een ge
re : le barbet, le mu- slacht uit : de poedel
tin, le dogue sont de bulhond, de doj
des espèces. zijn soorten.
Sorte (soort, slag, -wijze) est une distinctioi
souvent arbitraire, une manière, un état, un*
condition.
Tai partagé ces pom- Ik heb deze appels in
mes en trois sortes: drie soorten verdeeld:
les grosses, les peti- de groote , de kleine
tes et les moyennes. en de middelsoort.
Une espèce de valet. Eene soort van knecht.
Cest une espèce d'au- Hij is zoo wat schrij-
teur. ver.
Les espèces de monnaie. De muntsoorten.
Payer en espèces. Met khnkende munt be-
talen.
Toutes sortes de mar- Alle soorten van koop-
chandises. waren.