Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
n , zette de vloot zich in bewegiug , en nadei'de
muren. De stad en dc vloot boden elkander
ederkeerig een zoo schoon als ontzagwekkend
honwspel aan. Aan den eenen kant, zoo veel
hepen op dezelfde lijn gerangschikt, beladen met
erktuigen cn krijgslieden , bedekten de zee op
ne uitgestrektheid van eene halve mijl. De voor-
vens met hunne torens waren naar de stad ge-
;erd. Yan een* anderen kant, de hooge muren
et speren en schichten bedekt, met ball ten en
itapulten omzoomd, en voorzien van metalen
ouden, gereed om het grieksche vuur uittebraken.
et een woord , alles, wat de geest der vernieling
t dus ver uitgedacht had , vond zich vereenigd
L scheen gereed om de beide legers te veixleigen,
ï kruisvaarders vreesden slechts de schande van
ne nederlaag, en dat gevoelen deed hun alle ge-
ren trotseren. De Grieken, veel talrijker , had-
\ 11 het vooi'deel van de stelling, maar minder
)utmocdighcid en dapperheid. Echter wilden zij
;ver in de verdediging van hunne stad omkomen,
n zich aan den kans bloottestellen van met hunne
ouwen en kinderen vermoord te worden.
16. Fisrvolg,
De vloot nadert met snelheid ; de soldaten rigten
ladders op , en , ondanks de menigte van stee-
n en pijlen , die van boven de wallen geworpen
)rden, beginnen zg dc beklimming. Ter zelfder
d , doen de schepen al de machines werken, die
schikt waren om dc belegerden te verdrijven.
: ophaalbruggen van de masten klampen zicli aan
muren , en op deze bruggen strijdt men man
en man met eene selijke verwoedheid van beide
13