Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 192 . )
14. Vervolg.
In de maand april 1204 , vielen de kniisvaardt
Konstantinopel ter zee aan. l)e aanval en de v<
dediging der vestingen waren toen niet wat zij
onze dagen zijn. Yoor de uitvinding van hel bi
kruid en van het geschut, waren de aarden wall
onbekend. Ue versterkte steden waren omrin
van hooge mui-en met torens voorzien. Van df
wierp men op de aanvallers steenen, kokend wal
en eene brandende zelfstandigheid , te Konstantii
pel uitgevonden , en het grieksch (gi égeois) vuur ;
nocmd. De belegeraars trachtten de muren te dc
instorten , door ze te beukeu met een werktuig , <
men stormram noemde. Andere werktuigen , 1
listen en katapulten genoemd , dienden om zw;
schichten te schieten en steenen te werpen. M
rigtte ook ladders tegen de muren op om die te.
klimmen. Deze onderneming was zeer gcvaarli
uithoofde van de steenen en van het gricksche vui
die men van boven de muren deed regenen ,
van de boomstammen , die men langs de ladd
deed rollen. De Tenetianen hadden aan de masi
hunner schepen eene soort van ophaalbruggen vj
gemaakt, die zij door middel van eenige touwen
beweging bragten , en waarmede zij trachtten z
boven aan d<! muren vast te klampen. De zw£
stc schepen droegen ook houten torens vol met
wapende mannen , en waarvan de hoogte met
vau de muren der stad gelijk stond.
15. Vervolg.
Toen de hoofden der kruisvaarders al hui
schikkingen gemaakt hadden om de stad aan tc '