Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 190 . )
ziende , dat zij van Alexis niets konden verkrijg«
verklaarden de kruisvaarders hem den oorlog, ]
verrader, Murzuphlos geheeten , aan ■\viendejo
keizer zijn geheel vertrouwen geschonken h;
misbruikte hetzelve om het volk tot eenen opstï
te bewegen» Een verschrikkelijk oproer vervu
de stad en het paleis. Murzuphlos , onder vo
w^endsel van Alexis op eene veilige plaats te br
gen , sloot hem in eenen kerker op. Isaak ,
derrigt van hetgene er gaande was, werd er :
van getrolFen , dat hij het weinige uren daarna
stierf.
* 12. Vervolg,
Murzuphlos riep het volk bijeen , en stelde w
om tot de keus van eenen nieuwen keizer ovei
gaan , in de hoop dat de keus op hem zoude a
len. Hij werd in die verwachting niet bedroge
maar de keizerlijke waardigheid , waarmede hij ^
kleed wei*d , liet hem niet zonder bezorgdheid v(
de toekomst. Hij was van zooveel omkeeringen ^
fortuin getuige geweest, dat hij alles van de onstai
vastigheid van het volk vreesde. Hij wilde zich t
minste van den kant van Alexis in veiligheid stelh
Hij daalde in den kerker, waarin die monarch (
gesloten was , wierp zich op hem en wurgde h
met zijne eigene handen. Al die zaken waren 2
snel gebeurd, dat de kruisvaarders, wier leg
plaats, door eenen zeeboezem, van de stad ,
scheiden was , er niet van onderrigt waren. M
zuphlos dacht, dat hij geen tijd te vei'liezen h;
Hij zond, in naam van Alexis, afgevaardigd
naar de kruisvaarders , om de opperhoofden uil
noodigen zich naar het keizerlijke paleis te begevc