Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 1
( 189 . )
r zoude blijven , tot dat bij , door eene acte ,
deugdelijkheid van die schikkingen zoude erkend
bben. De keizer aarzelde niet om den afgevaar-
^den een voldoend antwoord te geven ; maar
ar hij tijd noodig had om zijn gezag te bevesli-
n , en de noodzakelijke sommen bijeen te bren-
u, haalde hij de kruisvaarders over om zich in
nabijheid van Konstantinopel te vestigen , ter-
jl men de geschikte maatregelen zoude nemen
hen te voldoen. Alexis werd , dien ten gevol-
naar het keizerlijke paleis gebragt, en als keizer
kroond, om gemeenschappelijk met zijnen vader
regeren.
11. Vervolg.
Eenigen tijd na zijne krooning, begaf Alexis
;h in de legerplaats der kruisvaarders, om hun
verzoeken hem niet te verlaten in eenen neteli-
" 1 toestand, waarin hij van de oudernemingen
^ 1 de vrienden des overweldigers nog veel te
3ezen had. Hij smeekte hen deu winter in hun
mp door te brengen , en niet dan in de aan-
ande lente naar Palestina te vertrekken , zich
^ rbindende om het leger te voeden , en aan de
netianen de huur van hunne vloot te betalen,
. e voorstellen werden aangenomen ; maar Alexis
I fvendc zich allengskens aan de stem der vleijers ,
c: de kruisvaarders vijandig waren, en, in het
gend jaar, toen het zake was, zijne verbind-
t lissen natekomen , zocht hij slechts tijd te win-
la, en de kruisvaarders moeijelijkheden te berok-
lien, die hen in eenen ongunstigen toestand
ipesten brengen,
lindelijk, in het begin van het jaar 1204 ,