Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 188 . )
cciiigc maal de overwinning twijlelaclitig te makt
Eenige torens ter neer gebeukt zijnde , liepen
Venetianeu ter zee, en de andere troepen te lan
storm, en werden van verscheidene voordeeli
stellingen meester. Een groot gedeelte van de st
werd in de asch gelegd. De keizer Alexis nam
vlugt met eenige hovelingen , wier lafhartigheid
zijne evenaarde, cn zocht eene schuilplaats in et
versterkte stad , aan den oever van dc zwarte z
Zoodra het berigt van die vlugt zich in Konst;
tinopel verspreid had , gaf het geheele volk zi
aan de vreugde over. De voornaamste heeren v
cenigdcn zich , haalden Isaak uit zijne gevangen
en bragten hom in zegepraal naar het keizerli
paleis , waar zij hem de vlugt van den overwel
ger aankondigden.
10. V ervoUj*
Die gebeurtenissen hadden des nachts ])laf
Toen de dag aangebroken was, zonden de kri
■vaarders afgevaardigden naar den keizer isaak i
hem van den staat der zaken te verzekeren ,
om hcni de voorwaarden bekend te maken ,
welke zij hunnen voornamen togt hadden op
schorst om het keizeri'ijk van eenen overweldij
te verlossen. De jonge Alexis had zich verbond
om aan de kruisvaarders eene som van twcem
honderdduizend marken zilver te betalen, het
ger gedurende een jaar van levensmiddelen te vo
zien, hun eene versterking van tienduizend n
te geven , en eenige artikels meer. De afgevaai'c
den verzochten den keizer om deze voorwaar(
te bekrachtigen V hem tevens verklarende, dat s
zoon , Alexis , die in hun kamp was , er als gr