Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 187 ) '
'ijdbarc mannen, zoo ruiterij als voetvolk. Zij
)k (len zeeboezem over, en hield zich te Zara
, eene stad aan de oostelijke kust gelegen , waar
overwinterde. In het begin van April 1203 ,
tte men het anker en rigtte men zich naar Cor-
Op het oogenblik dat mcu tot het vertrek
istalte maakte, kwam de jonge Alexis te Zara
en werd met groote toejuiching op de vloot
tvangen. De vloot hield zich slechts weinige
^en te Corfu op, een vruchtbaar eiland , waar
An een' overvloed van levensmiddelen vond. Van
.(ir, na kaap Matapan voorbij gezeild te zijn,
I am men te Negrej)ont aan , en vervolgens aan
i Dardanellen. Overal, waar men voet aan wal
i te , hetzij op de eilanden , hetzij op de kusten
II het vaste land van Kuropa of van Azie, haast-
de inwoners zich om den jongen Alexis als
Di)erheer te erkennen.
9. Vervolg,
'tfegen het einde van .Junij , voor Konstantinopel
ï gekomen zijnde, landden de kruisvaarders op
1 tegenoverliggende kust van Azie , ten einde te
)|aadslagen over de middelen om die hoofdstad
tevallen , waarvan de vestingwerken ontzagwek-
d en de bevolking verbazend groot was.
Iet plan van aanval bepaald zijnde , trok een
eeltc van Ixët leger den Bosporus over om de
li. aan de landzijde aantevallen ; terwijl de gewa-
aide schciip^n de stad naderden om die ter zee
a tevallen. In al de gevechten, die ouder de
en van de stad geleverd werden , toonden de
ken , die meer dan twintig tegeji een waren ,
lafhartigheid , die hun niet veroorloofde eeu