Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 186 . )
7. Vervolg.
Na deze schikking gemaakt te hehben , en een
ge andere beschikkingen te hebben genomen, i
lang om hier in het breede te vermelden , en d
van geen groot belang zijn , maakte men allerwes
de toebereidselen van de reis. In "t eerst was me
voornemens geweest om zich regtstreeks naar P;
lestina te begeven ; doch verschillende omstandii
heden haalden over om door het grieksche keizei
rijk te trekken. De verwarringen, die dat rij
beroerden, boden , vooral aan de eerzucht dt
Venetianen, voordeelige kansen aan: terwijl ve
scheidene heeren , die met belangeloosheid het kru
genomen hadden, het Oostersche r^k begonnen 1
beschouwen als eene prooi, waarv an ieder zie
eenige stukken zoude kunnen toeeigenen, al we
het slechts om beter in staat te zgn zich leven;
middelen te verschafièn voor de groote ondem(
ming, die steeds het doel hunner wapening scheer
Bg deze redenen voegde zich nog eene ander
bewieiegreden. De jonge Alexis , die naar Duitse!
land geweken was, verzocht den kruisvaders ha
leger te zijner gunste te gebruiken, belovend
dat, als men hem op eenen troon herstelde, di
hem toebehoorde, hij hun aanzienlijke hulp zoud
verleenen voor den togt naar Palestina.
8. Vervolg.
In de maand October 1202 ging men onde
zeil. Xooit had zich zulk eene talrijke en zo
prachtig uitgeruste vloot op den Adriatischen ze<
boezem doen zien. Zij bestond in vierhonder
cn tachtig vaartuigen, dragende veertig duizeni