Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( )
rekkcij. De kracht zijner woorden , ondersteiind
loor de zuiverheid zijner zeden en de regtschapen-
leid zijner handeh'ngen , deed , voor het hezit van
iet IJeih'ge Land , dien ijver herleven , dien de voj'ige
5euw had doen ontbranden , en die door zooveel
ledcrlagen verkoeld was.
6. Vervolg.
üe Paus liWOCENïlüS III 5 ondersteunde de pre-
dikingen van Foulques , en stond volle aflaten en
ie vergeving aller zonden toe aan allen , die het
a'uis zouden nemen. Een groot aantal heeren uit
Frankrijk, Duitschland en de Nederlanden ver-
camelden hunne vassalen , en bereidden zich om
ien weg naar Palestina inteslaan.
Ten einde de ongelukken te vermijden , die de
i^orige togten ondervonden hadden, kwamen de
voornaamste heeren te Soissons bijeen , om geschik-
;e maatregelen te nemen , om den goeden uitslag
^^an de onderneming te verzekeren. Men kwam
overeen , dat men zich ter zee naar Palestina zoude
begeven , hetgcne een aanzienlijk aantal sciiepen
vereischte , en de Venetianeu waren alleen in staat
die ;e leveren. Er werd besloten, dat men zich
tot hen zoude rigten. De doge, Dandolo , nam
het voorstel der kruisvaarders met vermaak aan,
en , ofschoon meer dan tachtig jaren oud , wilde
hij in de gevaren en in den roem van dien togt
deelnemen. Men bepaalde den prijs voor het
vervoeren van het leger , en het gemeenebest Ve-
netië verbond zich om ten minste vijftig galeijeii
voor zijn aandeel te leveren , op voorwaarde dat
het in de veroveringen voor de helft zoude deelcn.