Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 183 )
Men werkt, men studeert met gver.
Wat men met den meesten ijver Legeei't, is som-
tijds eene bron van ongelukken.
Ferveur heeft dezelfde beteekenis; doch wordt
slechts van zaken van godsvrucht gezegd.
Ilij, die met ijver om zijne zedelijke verbetering
bidt, is reeds vijrbeterd.
A mesure , au fur et a mesure.
A mesure que, naar evenredigheid, naar dat.
Onze begeerten breiden zich uit naar mate de
fortuin dezelve voldoet.
Au fur et à mesure que beteekent elke zaak
doen zonder uitstel, zonder verzuim.
Schrijf uwe opstellen in 't net naar mate dezelve
verbeterd zijn.
Surcharger , accabler, combler.
Surcharger de is te veel laden, een' te zwaren
last opleggen.
Met arbeid, studie, spijzen , belastingen overladen.
Het geheugen overladen is een middel om ver-
warring te weeg te brengen en het oordeel te ver-
dooven.
Accabler is nog zwaarder last opleggen. Ter
nederslaan door de zwaarte, door de rampen, de
vermoeijenissen, enz.
Iemand met verwijtingen, met scheldwoorden
overladen.
Combler wordt van goede zaken gezegd.
Iemand met weldaden, met loftuitingen overladen.
Langue, langage.
JJne langue is de hoofdsom der gebruiken door eene
natie aangenomen om de gedachten uit te dinikken.