Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
rwi-T
Capacité , habileté.
Capacité heeft meer betrekking op de kennis de
zaken.
Habileté ziet meer op derzelver toepassing, D
eerste wordt door de studie verkregen ; de tweed
door de beoefening en ondervinding.
De bekwaamheid van den onderwijzer kan eer
goeden stuurman vormen.
De stuurman geeft in den storm bewijzen vai
zijne bekwaamheid.
Assez, süffisam^ient.
Assez heeft betrekking op de hoeveelheid, di
men hebben wil.
Suffisamment ziet meer op hetgene men Avil ge
brui ken.
De gierigaard heeft nooit genoeg : hij wil altij(
meer hebben.
De verkwister heeft nooit genoeg : hij wil altijc
meer verteren dan hij heeft.
C'est assez j ik Avil niet meer hebben.
Cela suffit, er îs niet meer noodig.
Cela ne suffit pas , er is meer noodig.
Ik heb geen boeken genoeg om alle smaken t-
jvoldoen ; maar ik heb er genoeg voor ii^n gebruik
Matière , étoffe.
Matière , ligchamelijke zelfstandigheid , het teger
overgestelde van geest.
De stof is ondoordringbaar.
Etoffe is een AVeefsel van katoen , van avoI , en?
De rijke stoffen blusschen het vuur van de keukei;
4. Ardeur, ferveur.
Ardeur^ groote warmte, groote levendigheid.