Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 181 . )
Vrai, véritable.
Frat, (lat zoodanig is als men zegt, wordt van
eene zaak, van eene gebeurtenis gezegd.
Vévilahle , dat niet vervalscbt is , dat de waar-
heid bevat, dat met de waarheid overeenkouistig is ,
wordt gezegd van een A^erliaal of van de wijze om
eene gebeurtenis voortedragen.
Uet is waar, dat Mozes Genesis geschreven heeft.
De verhalen, in dat boek vervat,, zijn waar.
liet kan waar zijn , dat de Grieken ïroje bele-
gerd en verwoest hebben, maar de dichterlijke ver-
halen van Homerus zijn niet waar.
COÜCHER , DORMIR.
De beteekenis dier beide woorden is genoeg he-
kend ; maar de Hollanders gebruiken dikwijls dor-
mir in plaats van coticher ^ in volzinnen waarin
men eigenlijk niet van den slaap spreekt.
In de beste kostscholen slaapt ieder leerling in een
afzonderlijk bed.
3. OiVDES , FLOTS , VAGÜES,
Les Ondes wordt gezegd van de natuurlijke uit-
werking van loopead water. Dat woord geeft het
denkbeeld van kalmte of van stille beweging , voor-
al van eene rivier.
De zwanen zwemmen op de golfjes ,
Les Jlols komen van eene toevallige beweging,
en geven eene zekere slingering te kennen. Men
bezigt dat woord eigenlijk, als men van de zee spreekt.
De wind verhief zich ; de golven sloegen de zijden
van het schip. i
Les vagues wordt gezegd van grootere golven ,
veeltijds door een' hevigen wind veroorzaakt. Men
zegt het van de zee en van rivieren ,
De baren verhieven zich als bergen.