Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 180 . )

2. PROFIT , AVAKTAGE.
rrojit onderstelt winst, zonder te bepalen
waarin die winst bestaat.
Men kan met voordeel verkoopen , ruilen , werken.
Men kan van goede lessen veel voordeel trekken
(])rofiter).
Avantuge onderstelt meerderheid.
Zijne welsprekendheid geeft hem een groot voor-
deel op zijne tegenpartij.
MoMEM , INSTANT.
Moment is een zeer korte tijd ; instant is nog
korter. Vergelijkt men momevt met eene korte
lijn , dan is instant een punt.
Dc studie der wetenschappen verschaft vele aan-
gename oogenblikken.
Elk oogenblik van het leven is een stap naar
<len dood.
SiGNE , SiGNAL.
Le sig7ie (teeken, wenk) doet kennen; het is
somtijds natuurlijk, zoodat men het geimakkelijk
verstaat.
De tranen zijn een teeken van aandoening.
Dat woord neemt 'wel een werkwoord met qui
na zich.
Wanneer men in eene belegerde vesting eene
witte vlag opsteekt, is het een teeken , dat men
wenscht in onderhandelingen te treden.
Le signal waarschuwt; het is altijd willekeui'ig-
zoodat men het niet verstaat, dan ingevolge een(
overeenkomst.
De trompetten gaven het teeken tot den aanval.